همیار مدیر دوره ی ابتدایی

اداری- آموزشی- تربیتی راجع به مدیریت دردوره ی ابتدایی

اصول چهارده گانه بهبود کیفیت مدرسه

مدیران مدارس در مدیریت فرایند مدار بایستی به اصولی پای بند باشند و آنان را نصب العین حرکت بهبود مدرسه خویش قرار دهند . هر گونه تغییر و تحولی در کیفیت ، تدریجی ، آرام و آهسته است . آنی و اتفاقی نیست . با شکیبایی و صبر و حوصله همراه است . مدیر مدرسه ای که وظیفه و شغلش را می شناسد و از توکل و اعتقاد عمیقی سرشار است و با اعتقاد به مدیریت عشق و علاقه و عمل به آن ، فضای صمیمی و با نشاطی را در مدرسه ایجاد کرده است ، در حرکت بهبود کیفیت و اصلاح و بهبود امور ، رعایت اصول تغییر را می نما ید . رعایت این اصول در فرایند های مدرسه کمک می کند تا تغییرات را درست مدیریت کنید .

اصول چهارده گانه بهبود کیفیت مدرسه :

1-    توافق به جای اقناع 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  | 

مدیران بخوانند : الفبای خوشبختی

: Accep t–A  پذیرا باشید:
دیگران را همانگونه که هستند بپذیرید ، حتی اگر برایتان مشکل باشد که عقاید ، رفتارها و نظرات آنها را درک کنید.
 :Break away- B خودتان را جدا سازید:
خود را از تمام چیزهایی که مانع رسیدن شما به اهدافتان می شود جدا سازید.
C- Creat : خلق کنید :
خانواده ای از دوستان و آشنایانتان تشکیل دهید و با آنها امیدها ، آرزوها ، ناراحتی ها و شادی هایتان را شریک شوید.
D – Decide : تصمیم بگیرید:
تصمیم بگیرید که در زندگی موفق باشید . در آن صورت شادی راهش را به طرف شما پیدا می کند و اتفاقات خوشایند و دلپذیری برای شما رخ خواهد داد.
E- Explore : کاوشگر باشید :
جستجو و آزمایش کنید . دنیا چیزهای زیادی برای ارائه کردن دارد و شما هم قادرید چیزهای زیادی را ارائه دهید. هر زمان که کار جدیدی را آزمایش می کنید خودتان را بیشتر می شناسید.
F- Forgive : ببخشید :
ببخشید و فراموش کنید . کینه فقط بارتان را سنگین تر می کند و الهام بخش ناخوشایندی است. از بالا به موضوع نگاه کنید و به خاطر داشته باشید که هر کسی امکان دارد اشتباه کند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  | 

برنامه ریزی برای تشویق و تذکر کارکنان آموزشگاه

مدیر آموزشگاه در اداره مجموعه خود نیاز به ساز و کارهای مختلفی دارد . خصوصا در یک کار گروهی ،همه باهم باید درک واحدی از کار داشته و ضمن رعایت محدوده فعالیتهای خود ، وظایف مشخص شده  را بخوبی انجام دهند . در این راستا مدیران با نظارت و بررسی عملکرد همکاران خود ، برای افزایش انگیزه و ایجاد رغبت و تقویت فعالیتهای درست و برجسته و جلوگیری ار انحراف و آسیب  ، و ارج نهادن به تلاش ها از ابزار تشویق و تذکر به خوبی  و به جا استفاده نماید . در این مورد نقش تشویق و تذکر بررسی می گردد:

الف :  تشویق کارکنان :

همکاران  آموزشی و اداری در فرایند برنامه ها ، به احساسات دیگران بطور نا خود آگاه توجه زیادی دارند . احساسات مثبت و تعریف و تمجید از کارها چه به صورت فردی یا جمعی ( با یک رنگی و سادگی  و درستی )  موجب تقویت باور و انجام بهتر عملکرد می گردد. .در این خصوص راهکارهای زیر پیشنهاد می گردد :

1- تشویق همکاران در کلاس درس ، شورای معلمان ، جلسات اولیا با  ذکر نوع  فعالیت برجسته  و تلاش صادقانه همکار باشد .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  | 

برنامه ریزی برای ملاقاتهای فردی با اولیا و برخی دانش آموزان و کارکنان

یکی از برنامه ریزی های مدیریت آموزشگاهی توجه به روحیات و نظرات اولیای دانش آموزان در قالب ملاقاتهای فردی می باشد . در این خصوص اشاره ای به روحیات برخی مدیران خواهم داشت . بعضی از مدیران محترم اعتقاد به ارتباط مستیقم با دانش اموزان واولیا نداشته و در این خصوص بصورت غبر مستقیم ( توسط معاونین و مشاورین ) ارتباط برقرار می نمایند فکر می کنم این قبیل مدیران مدیریت مدرسه را با مدیریت بازرگانی یا دولتی اشتباه گرفته باشند . در مدیریت آموزشگاهی حرف اول روابط انسانی خواهد زد.

مدیر آموزشگاه می تواند در خصوص ملاقاتهای فردی با دانش اموزان و اولیا موارد ذیل را درنظر بگیرند.:

1-  مدیران مدرسه می توانند به هنگام ثبت نام ، جهت آشنایی بیشتر با اولیا ودانش آموزان مصاحبه فردی را برنامه ریزی نموده تا از نزدیک با آنان آشنا گردیده و اطلاعات لازم را در خصوص وضعیت آموزشی و رفتاری و خانواده آنان بدست آورد.

2- در هفته یک یا دوروز را اختصاص به ملاقاتهای فردی با اولیا قرار داده وطی نامه ای به اطلاع آنان برساند.

3- مدیر آموزشگاه هر جند وقت در ساعات تفریح در حیاط آموزشگاه یا راهروی مدرسه با دانش آموزان ارتباط برقرار نموده واز نزدیک با آنان صحبت نماید.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  | 

شاخص های مورد انتظاربازرسان از مدیران مدارس

شاخص های مورد انتظار

 

 

برنامه سالانه:

(( نصب در دفتر آموزشگاه – تایید شورای مدرسه و موجود بودن صورتجلسه مربوطه – راهکارهای مناسب اجرایی – میزان تحقق اهداف و راهکارها ی ارائه شده با مستندات موجود))

 

پرونده های تحصیلی:

(( مرتب و منظم بودن و موجود بودن  مدارک  ضروری جهت ثبت نام– یکرنگ بودن پوشه ها – تاییدیه مدیر جهت ثبت نام هر پرونده – تایید کپی شناسنامه با اصل آن توسط مدیر- رعایت کروکی- وجود صورتجلسه ی تایید ثبت نام ))

 

مدیریت زمان:

(( مرتب ومنظم بودن امورات مربوطه – ارائه مستندات و مدارک موجود در مدرسه در کمترین زمان- پاسخگویی به مکاتبات در زمان مقرر – رعایت زمان ورود و خروج از مدرسه))


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  | 

برنامه ریزی برای تشویق و تذکر کارکنان آموزشگاه

مدیر آموزشگاه در اداره مجموعه خود نیاز به ساز و کارهای مختلفی دارد . خصوصا در یک کار گروهی ،همه باهم باید درک واحدی از کار داشته و ضمن رعایت محدوده فعالیتهای خود ، وظایف مشخص شده  را بخوبی انجام دهند . در این راستا مدیران با نظارت و بررسی عملکرد همکاران خود ، برای افزایش انگیزه و ایجاد رغبت و تقویت فعالیتهای درست و برجسته و جلوگیری ار انحراف و آسیب  ، و ارج نهادن به تلاش ها از ابزار تشویق و تذکر به خوبی  و به جا استفاده نماید . در این مورد نقش تشویق و تذکر بررسی می گردد:

الف :  تشویق کارکنان :

همکاران  آموزشی و اداری در فرایند برنامه ها ، به احساسات دیگران بطور نا خود آگاه توجه زیادی دارند . احساسات مثبت و تعریف و تمجید از کارها چه به صورت فردی یا جمعی ( با یک رنگی و سادگی  و درستی )  موجب تقویت باور و انجام بهتر عملکرد می گردد. .در این خصوص راهکارهای زیر پیشنهاد می گردد :

1- تشویق همکاران در کلاس درس ، شورای دبیران ، جلسات اولیا با  ذکر نوع  فعالیت برجسته  و تلاش صادقانه همکار باشد .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  | 

نکاتی جالب درباره عصبانیت

مطالب جالب و در عيـن حـال مضـحکي در مـورد عـصبانيت وجـود دارد. در ايـن زمـان بيشتـر افـراد احسـاسـات خـود راهمانطور که هست بروز مي دهند و کمتر به نظر مي رسد
که شرايط اطراف خود را در نظر بگيرند.

اما آيا احساسي بـالاتر از ايـن وجـود دارد کـه بـتـواند باعث ايجاد سوء تفاهم شود؟تعداد بسيار زيادي از افراد معتقدند که فرو خوردن خشم به بدن آسيب وارد مي کند. عصبانيت
نـوعي فشـار روحـي است کـه بـايد ابـراز شـود. هـمچنـيـن انفجار ناگهاني خشـم و يـا نـگـه داشتـن آن براي يک مدت زمان طولاني، گزينه درستي محسوب نمي شود. از آنجايي که عصبانيت به واسطه ي تحريک شديد سيستم عصبي بدن اتفاق مي افتد، تاثيرات جانبي نامناسبي را بر روي قسمت هاي مختلف بدن مي گذارد. سبب ايجاد نوسان در دستگاه تنفسي و بروز اختلالاتي در سيستم گوارشي مي شود. نهايتاً بايد اذعان داشت که توان فکر کردن صحيح را از شما مي گيرد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  | 

چگونه با انتقادات دیگران برخورد کنیم؟

افراد موفق بسیاری معتقدند که تنها دلیل موفقیت آنها این بوده است که به خود اجازه دادند تا شکست بخورند. حقیقت این مسئله زمانی مشخص می شود که در زندگی بسیاری از تاجران موفق جستجو کنیم. خواهیم دید که در راه رسیدن با اهدافشان، چطور بارها و بارها شکست خورده اند تا اینکه به موفقیت دست یافته اند.

چیز دیگری که به همین اندازه در موفقیت آنها مهم بوده این است که آنها می دانند چطور از انتقادات دیگران-چه سازنده باشد و چه نباشد- بهترین استفاده را ببرند. آنها با استفاده از انتقادهای دیگران تشکیلات خود را راه اندازی می کنند.
ظرفیت برخورد با انتقادات و پیشرفت کردن به واسطه ی انها یکی دیگر از عوامل مهم در موفقیت است. به نکات زیر در این رابطه دقت کنید تا شما هم بتوانید یکی از آن افراد موفق باشید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  | 

راههاي مقابله با مشكلات

ارتباط با مردم:                                                                                                            

آيا سعي مي كنيد با مردم ارتباط برقرار كنيد؟ داشتن ارتباط يكي از جنبه هاي مهم زندگي است. امروزه عصر ما را عصر ارتباطات مي نامند. در زمينه روابط انساني جا براي پيشرفت زياد است، بسياري از مردم عصر ما در زمينه ايجاد ارتباط دوستانه با ديگران با مشكلات عديده اي رو به رو هستند كه از آن جمله مي توان به منافع شخصي متضاد، افكار منفي بازدارنده ، آزردگي هاي بي دليل ، ناتواني در همدردي با ديگران، غرض ورزي و لجاجت كينه توزانه، ناشكيبايي در مقابل تفاوت هاي فردي و ... اشاره كرد.

وقتي از دوستي دل آزرده مي شويد ، دل از او  بر نكنيد ؛ به جاي اين كار بنشينيد و فكر كنيد و راه هايي براي بهبود روابط بيابيد.

هنر " دوستي با ديگران" از جمله والاترين هدف هاي زندگي است. دوستان خوب پشتوانه هاي با ارزشي در زندگي هستند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  | 

رموز استفاده بهتر از وقت در زندگی و کار

عواملی که مانع استفاده بهینه و مطلوب از و دقت و زمان می شود:

1ـ پذیرفتن مسؤولیت‌های بیش از حد

2ـ نداشتن نظم و انضباط شخصی

3ـ عدم سازماندهی شخصی

4ـ مدیریت در بحران

5ـ زمان تلف شده بین قطع شدن‌های تلفن

6ـ نداشتن یک برنامه ریزی مناسب

7ـ ملاقات‌های برنامه ریزی نشده

8ـ تفویض نکردن امور به دیگران

9ـ ضعف در گفتن «نه»

10ـ کوتاهی کردن در کارها

11ـتشکیل جلسات پی در پی

12ـ کافی نبودن کارکنان

13ـ معاشرت‌های دوستانه


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  | 

مطالب قدیمی‌تر