همیار مدیر دوره ی ابتدایی

اداری- آموزشی- تربیتی راجع به مدیریت دردوره ی ابتدایی

وظایف مدیران واحد آموزشی در بازگشایی مدارس (پروژه مهر)

1- پیگیری و نظارت بر انجام فعالیت های «پروژه مهر» در مدرسه

2- اجرای مراسم ویژه بازگشایی مدارس

3- تنظیم ساعات آموزش تئوری و عملی و برنامه هفتگی معلمان

4- کسب اطلاعات لازم از همکاران جهت تنظیم سازمان آموزشی و برنامه درسی

5- اقدام به تهیه کتب درسی دانش آموزان ابتدایی و کتب درسی انتخابی دبیرستان و هنرستان

6- تهیه و تأمین امکانات و وسائل مورد نیاز کارگاه ها ، آزمایشگاه ها ، کتابخانه ، نمازخانه ، ورزشی و کنترل وسایل ایمنی مدرسه

7- تهیه ، تنظیم و صحافی دفتر حضور وغیاب کارکنان و معلمان و ثبت مشخصات آنان

8-تنظیم کاربرگ های انضباطی دانش آموزان براساس کلاس بندی انجام شده

9- تهیه لیست حضور و غیاب دانش آموزان

10- ارائه رهنمودهای تربیتی ، آموزشی ، ایمنی به دانش آموزان و آشنا نمودن آنان با مقررات واحد آموزشی

11- تهیه و نصب تابلو مقررات انضباطی در معرض دید دانش آموزان

12- تهیه و تنظیم دفاتر ثبت فعالیت های پیش بینی شده در واحد آموزشی بر اساس مقررات

13- تشکیل جلسه توجیهی و تقسیم کار بین عوامل آموزشی و اداری

14- برگزاری انتخابات و تعیین نماینده (ناظم کلاس )و اجرای دوره توجیهی برای آنان

15- تهیه ی تراز مالی سالانه و تطبیق با صورتجلسه شورای مالی و گزارش به اداره متبوع

16- تدابیر لازم جهت بهسازی محیط و اطراف مدرسه از قبیل فضای سبز ، دیوار نویسی ، نقاشی و ...

17- تهیه ونصب صندوق انتقادات ، پیشنهادات ، مشاوره

18- نظارت و کنترل بر نظافت مجوطه ، کلاس ها ، کارگاه ها و ...

19- تمهید مقدمات برگزاری اولین جلسه شورای معلمان

20- فعال سازی کتابخانه مدرسه و عضو گیری ، هدایت و تشویق دانش آموزان جهت استفاده از کتاب های کتابخانه

21- بررسی ، کنترل ، تنظیم و صحافی لیست های ریز نمرات امتحانی شهریور ماه

22- تهیه لیست نمرات تدریجی و مستمر ماهیانه و تعبیه آن در دفتر معلمان

23- ابلاغ برنامه درسی هفتگی و ساعات فعالیت واحد آموزشی به دانش آموزان و اولیای آنان

24- تهیه ی گزارش کلی از برگزاری امتحانات شهریور ماه و ارسال آن به اداره

25- تنظیم لیست غائبین امتحانات شهریور و مشخص نمودن موجه یا غیر موجه بودن آن ها

26- ساماندهی و بایگانی اوراق امتحانی شهریور ماه پس از طی مراحل قانونی

27- امحاء اوراق امتحانی و مدارکی که برابر شیوه نامه فرصت نگهداری آن ها سپری شده است

28- بررسی و کنترل نهایی سازماندهی معلمان و کارکنان واحد آموزشی بر مبنای آمار و درجه بندی مدارس

29- بررسی اموال و اقلام غیر مصرفی قسمت های مختلف (کارگاه ها ، آزمایشگاه ها و ... ) و تویل آن ها به متصدیان مربوط

30- تشکیل شورای مدرسه جهت بررسی و تدوین برنامه های سالیانه و تنظیم تقویم زمانی تشکیل جلسات

31- تهیه و تنظیم مقررات مربوط به مدیریت کلاس ، تقویم آموزشی و ... و تعبیه آن در دفتر کار معلمان

32- دریافت دفتر کار انجمن اولیا و مربیان و برنامه ریزی جهت اجرای مراحل پیش بینی شده در آن

33- بررسی و کنترل ابلاغ های معلمان و عوامل اجرایی و پیگیری  و رفع نواقص آن ها

34- بازبینی ، کنترل و آماده سازی سیستم روشنایی و صوتی و فضاهای مورد نیاز واحد آموزشی

35- تهیه توصیه های ایمنی ، بهداشتی ، مراقبت و نگهداری و نصب آن ها در آزمایشگاه و کارگاه ها

36- تمهید مقدمات برگزاری مراسم ویژه بازگشایی مدارس و هفته دفاع مقدس

37- کنترل آمار ثبت نام شدگان و کلاس بندی بر اساس ضوابط تعیین شده

38- ارسال گواهی شروع به کار افراد به اداره مربوط

39- تشکیل ستاد اقامه نماز جماعت در واحد آموزشی و پیش بینی و اجرای برنامه های خاص برای انجام این فریضه

40- شناسایی دانش آموزان بی بضاعت و تحت پوشش نهادهای حمایتی جهت پیش بینی اقدامات لازم

41- تشکیل و تکمیل پرونده پرسنلی کارکنان

42- هماهنگی برنامه های ورزشی با اماکن و ورزشگاه های خارج از واحدآموزشی

43- تعیین و اعلام آمار مجلات آموزشی رشد و پیوند مورد نیاز دبیران ، دانش آموزان و اولیاء به اداره

44- تهیه و ارسال گزارش از اقدامات و برنامه های اجرا شده در مورد پروژه مهر به اداره

45- جمع آوری کتب درسی اضافه و اعاده و تسویه حساب آن با مسئول توزیع کتب اداره

+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  |